images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

INFORMACJE DLA RODZICÓW

PODSTAWOWE DOKUMENTY
opis dokumentutypdata

Statut z dnia 20.10.2020 r.

doc02-03-2021[ Pobierz ]
1 006 kB

1. STATUT SZKOŁY 

doc25-04-2019[ Pobierz ]
1 132 kB

3. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

doc25-04-2019[ Pobierz ]
239 kB

4. REGULAMIN RADY RODZICÓW

doc25-04-2019[ Pobierz ]
84 kB

Ubezpieczenie uczniów - wariant 1

pdf09-09-2020[ Pobierz ]
1 248 kB
Dokumenty związane z przyjęciem do szkoły
opis dokumentutypdata

WNIOSEK DO STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO - WWR - 04.19

pdf25-04-2019[ Pobierz ]
93 kB

WNIOSEK DO STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - 04.19

pdf25-04-2019[ Pobierz ]
94 kB

WNIOSEK DO STAROSTWA IŁAWSKIEGO O PRZYJĘCIE DO PLACÓWKI - 05.19

docx09-05-2019[ Pobierz ]
14 kB

WNIOSEK O NAUCZANIE INDYWIDUALNE - 05.19

docx09-05-2019[ Pobierz ]
13 kB

PODANIE O PRZYJĘCIE NA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - 05.19

docx09-05-2019[ Pobierz ]
13 kB

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ - 05.19

doc09-05-2019[ Pobierz ]
32 kB

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY - 05.19

doc09-05-2019[ Pobierz ]
31 kB

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU - 05.19

docx09-05-2019[ Pobierz ]
17 kB

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA - 05.19

doc09-05-2019[ Pobierz ]
35 kB

PODANIE O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA - 06.2020

doc31-07-2020[ Pobierz ]
36 kB
Program adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY

realizowany w Zespole Placówek Szkolno – wychowawczych w Iławie

 

 

http://www.zpswilawa.witrynaszkolna.pl/strona=Program_Adaptacyjny

Rozpoczęcie nauki szkolnej oraz wybór odpowiedniej szkoły jest ważnym i trudnym momentem zarówno w życiu dziecka jak i ich rodziców. Dziecko wchodzi w nowe środowisko, staje przed szeregiem nieznanych sytuacji.              

Od ustosunkowania się dziecka do szkoły, od jego osiągnięć w pierwszych latach nauki, od jego wiary we własne umiejętności zależy nie tylko jego kariera szkolna, ale także obraz własnej osoby, poczucie własnej wartości, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałanie w grupie oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach. Dzieci przekraczające pierwszy raz próg szkoły zderzają się z nową sytuacją, nowymi osobami i obowiązkami.

Szkoła próbując ułatwić dzieciom moment przejścia do nowego środowiska, a rodzicom zapoznanie się z ofertą Placówki wychodzi z propozycją udziału w Programie Adaptacyjnym.

 

Celem programu jest:

1. Umożliwienie rodzicom wcześniejszego zapoznania się z Ośrodkiem, metodami pracy, dostępnymi pracowniami.

2. Zapoznanie rodziców z metodami postępowania w trudnych sytuacjach.

3. Obniżenie lęku rodziców związanego z nieznajomością nowego środowiska oraz sposobu pracy z jego dzieckiem.

4. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom w poznaniu nowego środowiska poprzez obecność opiekuna/rodzica.

5. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły.

 

STRUKTURA SPOTKAŃ

 

1. Uczestnicy – dzieci z różnymi dysfunkcjami wymagające wsparcia i pomocy w zakresie rozwoju ruchowego, emocjonalnego, umysłowego i społecznego.

2. W spotkaniach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny w zależności od stopnia zainteresowania.

3. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu począwszy od lutego do czerwca.

4. Każde spotkanie umożliwi zapoznanie z inną metodą pracy wykorzystywaną w czasie zajęć w trakcie roku szkolnego.

5. Czas spotkań – 30 – 45 min.

 

OGÓLNY PLAN SPOTKAŃ

 

  1. Spotkanie organizacyjne – zapoznanie rodziców z założeniami i celami Programu, harmonogramem spotkań, osobami prowadzącymi, strukturą i bazą Placówki - styczeń
  2. Spotkania tematyczne – aktywny udział dzieci i rodziców w zajęciach, zapoznanie z poszczególnymi metodami (luty – maj):

- muzykoterapia

- Integracja Sensoryczna

- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

- Metoda Dobrego Startu

- Pedagogika Zabawy KLANZA

- Edukacja przez ruch – Dziamska

- zajęcia sportowe

- kynoterapia

- arteterapia

3. Zakończenie – wspólna zabawa – włączenie do obchodów Dnia Dziecka

Treść nowego pytania/zgłoszenia:
20212020 / 20212021 / 20222022 / 20232022
MIESIĄCTERMINUROCZYSTOŚĆ - WYDARZENIE
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )