images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

                                                              

   

KONKURS NA LOGO SZKOŁY

ZAPROJEKTUJ LOGO SZKOŁY

UWAGA KONKURS !!!

 

 

Zaprojektuj logo dla naszej szkoły.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice.

Na projekty czekamy do 31.10.2017r.

Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Iławie

 

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły i zespół n-li do spraw projektowania logo szkoły.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla ZPS-W w Iławie .

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,

reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp..

3. Konkurs trwa do 31.10.2017r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu

indywidualnie lub zespołowo.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi

w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw

autorskich na rzecz ZPS–W w Iławie.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków

konkursu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego

wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

- znak należy przedstawić na dowolnym formacie

- w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

  • Ø być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • Ø być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
  • Ø wzbudzać pozytywne emocje,
  • Ø składać się :

· tylko z logotypu (stylizacji literowej)

· tylko z elementu graficznego będącego symbolem

· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6.Prace należy składać podając:

-imię i nazwisko,

-klasę( uczniowie)

-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową.

 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 31.10.2017r. w zaklejonych kopertach do

 p. Beaty Sikorskiej.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

 

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Dyrektor szkoły

2. Przedstawiciel Rady Rodziców

3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

4. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

 

GOŚCINNY WYSTĘP NA DZIEŃ PAPIESKI

KTO CZARUJE W DREWNIE
Kto czaruje w drewnie?
Pod takim hasłem była nasza wycieczka tj. klasy I Szkoły Podstawowej dn. 18.10.2017r. do Kuźni talentów p. M. Kałuży w Iławie. Poznaliśmy pracę artysty - rzeźbiarza, obejrzeliśmy wystawę dzieł rzeźbiarskich i sami pracowaliśmy dłutem w drewnie.
Tekst i zdjęcia: Marzanna Suwińska
Oto nasze fotki z wycieczki:)
info. R. Kowalkowski
WIZYTA W SCHRONISKU

18 października uczniowie kl. III i V wraz z wychowawcami wybrali się do iławskiego schroniska dla zwierząt.  Odwiedzili swojego wirtualnego podopiecznego -pieska Marka. Zabrali go na spacer po okolicy. Przy okazji za spacer poszly jeszcze 2 inne pieski mieszkające wspólnie z Markiem w jednej zagrodzie. Wyprawa ta spełniła również rolę pouczającej  lekcji odpowiedzialności za zwierzęta.  

Info D.Myślińska 

 

JESIENNA WYPRAWA- WIEDZA I ZABAWA

    Dnia 17.10.2017r. wychowankowie pod opieką wychowawców: p. B.Szymańskiej, p. E. Tomczyk,

p.J. Błażejewskiej korzystając z ostatnich uroków pięknej aury wybrali się szlakiem leśnej ścieżki dydaktycznej Nadleśnictwa Iława "Silm".

     Wychowankowie z ochotą pokonywali trasę, mogąc jednocześnie dzięki tablicom informacyjnym wzdłuż ścieżki zapoznać się z pracą leśników oraz poznać procesy życiowe zachodzące w lesie.

 

Tekst i zdjęcia: Beata Szymańska

                           Jowita Błażejewska

.       

          

  .       

                         

TURNUS REHABILITACYJNY – ZAKOPANE 2017

Odliczanie miesięcy, dni, godzin i wreszcie 16 września 2017 roku 29 - osobowa grupa (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele) z dworca PKP Iława Główna wyruszyła po półrocznych przygotowaniach na turnus rehabilitacyjny  do Zakopanego – stolicy polskich TatrNiektórzy mieli po raz pierwszy zobaczyć góry, inni rozstać się na dłużej z rodzicami, a jeszcze inni zabrali na wypoczynek mamy. Atrakcji podczas pobytu nie brakowało. Korzystaliśmy z zabiegów,  oferty kulturalno – rozrywkowej i turystycznej, basenu krytego  i siłowni. Dobre jedzenie i wygodne pokoje uprzyjemniły pobyt. Miejscem codziennych spacerów były oczywiście Krupówki z licznymi straganami. Nikt nie wrócił bez góralskiej pamiątki dla siebie i najbliższych. Zdradzę,że największe wzięcie miały poduszki-owieczki, deski do krojenia, domki góralskie skarbonki, kubki z imionami oraz magnesy. Przywitał nas deszcz, ale na koniec żegnało słońce. Trzeba było jednak wracać. Po dwóch tygodniach  29września cali i zdrowi przybyliśmy do Iławy. Przywieźliśmy fajne wspomnienia, które zostały uwiecznione na zdjęciach.

Organizatorzy turnusu: Mariola Panfil, Izabela Bujnowska, Wiesława Duda    dziękują za pomoc rodzicom,  Stowarzyszeniu „Jesteśmy” Dyrekcji ZPSW, oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Zdjęcia: W. Duda, p. Ewa Neuman

Tekst. W. Duda

 

 

 

info. R. Kowalkowski

PASOWANIE NA UCZNIA

Dnia 12 października 2017r. Odbyła się w naszej szkole uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA pt. Podróż w cudowny świat nauki.

            W programie artystyczno – muzycznym zaprezentowali się najmłodsi uczniowie z klasy I-III p. Jolanty Mejka: Mateusz Hryniuk, Oliwier Socha, Oliwier Kraśnicki – recytując wiersz i śpiewając piosenkę; uczniowie p. Sabiny Górskiej: Mikołaj Machnio, recytując wiersz „Nasza szkoła”, Piotr Rzepka w piosence „Znowu do szkoły” oraz Paweł Karłowski w wierszu „Nasza szkoła”.

           Do braci uczniowskiej przyjęliśmy także uczniów klasy I SP p. Marzanny Suwińskiej: Oliwier Proczek, Julia Krajewska, Katarzyna Leśniewska, Seweryn Krakowiak, Adrian Wysocki, którzy śpiewali piosenkę „Jestem uczniem”, „Moja wesoła rodzinka”, recytowali wiersz „Raz, dwa, trzy teraz my”, „Kto Ty jesteś – Polak mały...”. Uczniowie p. Marzanny Suwińskiej wraz ze starszymi koleżankami i kolegami z SSPP zaprezentowali się w układzie tanecznym Chocolatte oraz Halleuja. Uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA  uświetniła obecność p. dyrektor Lucyny Bączek, p. dyrektor Justyny Milewskiej oraz zaproszeni goście – rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.Uczniowie otrzymali piękne pamiątkowe dyplomy wraz z upominkami, a na zakończenie spotkaliśmy się na uroczystym poczęstunku. Wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji naszej uroczystości.

 

info. Marzanna S.

 

ZDJĘCIA

 

TYDZIEŃ Z PATRONEM - JANUSZEM KORCZAKIEM

W drugim tygodniu października odbywały się w naszej placówce akcje po tytułem "Tydzień z Patronem". W tych dniach uczniowie poszerzali swoją wiedzę o Januszu Korczaku. W szkole na drzwiach klasowych pojawiły się wybrane sentencje z książek Korczaka, na korytarzu szkolnym można było oglądać ekspozycję książek napisanych przez naszego patrona. Starsi uczniowie oglądali projekcje filmu pt. "Korczak" a młodsi bajkę animowaną "Król Maciuś I". Uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych wzięli udział w spotkaniu czytelniczo-plastycznym z zaproszonym gościem - panią Anną Łożyńską. Wysłuchali fragmentów książki "Król Maciuś I" a  następnie wspólnie kolorowali duże prace przedstawiające scenki z książki - wystawa w holu szkoły. W piątek odbył się międzyklasowy  turniej Koło Fortuny pt. Janusz Korczak - człowiek o gorącym sercu".

 

     

 

 

                                         

 

info Dorota Myślińska

 

 

SERCE DLA PSA I KOTA

Byliśmy zachwyceni pięknem zdjęć zwierząt iławskiego schroniska, które można obejrzeć na wystawie w bibliotece miejskiej.

 

 

     

 

 

                     

wych. Dorota Myślińska

OTRZĘSINY

11.10.2017 r. w naszej szkole odbyły się, jak co roku, "otrzęsiny", które miały na celu włączenie do społeczności uczniowskiej    klas   zawodowych tegorocznych pierwszaków   Branżowej Szkoły I st.  Imprezę przygotowała   klasa II ZSZ wraz z wychowawcą. Uczniowie klasy I zmierzyli się z konkurencjami, do których podeszli  z lekką nieśmiałością. Okazało się jednak, że bardzo dzielnie sprostali przygotowanym zadaniom. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani wicedyrektor Lucyna Bączek, która po złożonym przez uczniów akcie ślubowania wręczyła  drobne upominki przygotowane przez starszych kolegów. Za wsparcie w przygotowaniach dziękujemy Pani Krystynie Łukaszewskiej i Pani Marioli Konicz oraz Panu Ryszardowi Żuralskiemu za oprawę muzyczną.

 

info. Małgorzata Wasiewska

 

lightbox  lightbox

CYKL ZAJĘĆ KULINARNYCH " SMAKI PÓR ROKU"

      Korzystając z jesiennych darów sadu, grupy dziewcząt IV i V postanowiły wspólnie upiec drożdżowe bułeczki z pysznym śliwkowo-czekoladowym nadzieniem.

       Sprawna organizacja, odpowiedni przydział zadań

i chęci naszych wychowanek dały wspaniały kulinarny efekt,którym zachwycali się zarówno wychowankowie jak

i wychowawcy.

Tekst i zdjęcia:Beata Szymańska

                           Jowita Błażejewska

 

     

    

    

DOPALACZOM MÓWIMY NIE

        W dniu 5 października 2017r. w grupach wychowawczych odbyły się zajęcia warsztatowe poprowadzone przez Panie: Katarzynę Stempowską i Aleksandrę Tomaszkiewicz z Ośrodka Psychoedukacji Profilaktyki uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie.

        Zajęcia poprowadzone w ramach profilaktyki zdrowia miały na celu przybliżenie problemu zażywania dopalaczy przez młodzież.

          Interaktywny sposób przekazania informacji cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród wychowanków.

          Zajęcia te zapoczątkowały cykl spotkań z Ośrodkiem Psychoedukacji.

Organizatorzy: Edyta Tomczyk

                           Beata Szymańska

                           Jowita Błażejewska

                           Anna Urzędowska

 

 

Spotkanie w bibliotece

Dnia 04.10.2017r klasy VIau oraz VIaz brały udział w zajęciach edukacyjnych w bibliotece pedagogicznej. Tematem spotkania był Jan Brzechwa -profesor serdecznego uśmiechu. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zabawach związanych z jego twórczością.  Za miesiąc kolejne spotkanie. 

 

  

DZIEŃ CHŁOPAKA

Dnia 29 września uczniowie SSPP obchodzili Dzień Chłopaka na dyskotece, na której motywem przewodnim były krawaty. Pani wicedyrektor Justyna Milewska złożyła życzenia wszystkim chłopcom tym dużym i tym małym. Zabawę rozpoczął biały walczyk. Dziewczęta szybko wybrały swoich partnerów do skocznego walczyka. Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursów. Chętni chłopcy czesali swoje wybranki i wywiązali się z tego zadania znakomicie. Podczas drugiego konkursu pary tańczyły z balonem, którego nie można było dotykać. Jak się domyślacie i z tym zadaniem poradzili sobie  na „szóstkę”.

 

Tekst i zdjęcia:

Danuta Dzikowska, Ryszard Żuralski

 

 

 

info. R. Kowalkowski

JESIENNA WYCIECZKA DO OLSZTYNA

Papugarnia to nowe, niezwykłe miejsce w Olsztynie, które dziś odwiedziła grupa uczniów zespołów edukacyjno- terapeutycznych szk. podst. Była to świetna możliwość, aby doświadczyć wyjątkowości i egzotyki tego miejsca. Uczniowie mogli nie tylko oglądać papugi, ale także dotknąć, pogłaskać, przytulić i nakarmić. 

 

wych. A.Kamińska, B.Czarnotta , D.Myślińska, W.Węgorzewska i nauczyciel świetlicy A.Licznerska

 

                           

 

 

 

             

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

MALI OGRODNICY

   Pani Sabina Wtulich zaprosiła nas do przyłączenia się do akcji upiększania terenu wokół szkoły. Chętni uczniowie przynieśli sadzonki i cebulki kwiatów wiosennych. Dziś wyposażeni w sprzęt ogrodniczy ruszyliśmy do działania.... Teraz musimy cierpliwie czekać do wiosny, aby zobaczyć efekt naszych działań.

 

uczniowie zesp. eduk-terap. szk. podst. kl.III z wych.Dorotą Myślińską

 

 

 

 

                       

 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA

Wychodząc na przeciw potrzebom kontaktów społecznych z rówieśnikami, kształcenia kompetencji interpersonalnych, porozumiewania się oraz nauki aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym nauczyciele szkoły podstawowej zespołów edukacyjno-terapeutycznych zorganizowali dla swoich podopiecznych krótkie spotkanie towarzysko-taneczne. W ten sposób uczcili Dzień Chłopaka. Była to również okazja do rozwijania przez uczniów kreatywności poprzez improwizacje taneczne.

 

            

 

 

 

                             

WRZEŚNIOWE SPOTKANIE Z FILMEM
To już tradycja, że kolejny rok szkolny zaczynamy wizytą w kinie. Tym razem 13 września wybraliśmy się na film pt.:'  "Mała wielka stopa"
Film był o większych, silniejszych od nas i dużo bardziej kudłatych. Żyjących z dala od miast, a na kumpli wybierających sobie leśne zwierzaki.
Wszyscy wiedzą ,że istnieją, choć dotąd nikt ich nie spotkał. Mowa oczywiście o YETI. W czasie projekcji mogliśmy wyobrazić sobie, że jesteśmy jednym z nich, a nasz żywioł to przygoda. Brawa po zakończeniu seansu to chyba najlepsza recenzja filmu.
 
Izabela Bujnowska
Wiesława Duda
Beata Sikorska
 
Info W.Duda
 

Jesteśmy placówką która uzyskała w roku szkolnym 2016|2017 Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej!

 

lightbox

 

  lightbox

 

lightbox

Więcej informacji w zakładce HORTITERAPIA:)

Z CYKLU - MAŁA OJCZYZNA - RATUSZ

Dziś 28 września uczniowie kl.III i VI zespołów edukacyjno-terapeutycznych szkoły podstawowej zwiedzili ratusz oraz podziwiali widoki z wieży ratusza w Iławie. Wysłuchali kilku ciekawostek o iławskich budynkach oraz krótkiej historii ratusza.

 

wych. J. Jankowska, D.Myślińska

 

        

 

 

 

         

 

 

 

      

 

 

 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka i Otrzęsiny Nowych Wychowanków

Dnia 26.09.2017 wychowankowie grup wychowawczych wraz z wychowawcami oraz Dyrekcją udali się do Gardzienia, gdzie nowi wychowankowie zostali przjęci do społeczności internackiej.Następnym punktem programu były gry i zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu. Dużo radości wszystkim dzieciom i wychowawcom dostarczyła zabawa w przeciąganie liny a także grupowe wyścigi narciarskie oraz bieg na 100 metrów w workach z przeszkodami. Zabawę zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku a także konsumpcja bigosu przygotowanego przez nasze wspaniałe Panie kucharki z internatu. Spotkanie zakończyło się magiczną dyskoteką, w której uczestniczyły wszystkie dzieci i wychowawcy. Na zakończenie Pan Dyrektor Wojciech Wegner podziękował  Państwu  Urzędowskim za udostępnienie miejsca oraz życzliwość i serdeczne przyjęcie w Gardzieniu.                     

 

Tekst i zdjęcia: Jowita Błażejewska, Anna Urzędowska, Stanisław Pawlikowski

 

                     

 

 

 

 

 

 

JESIENNA WYPRAWA

Jak co roku z początkiem jesieni, uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych szkoły podstawowej udali się na wodną wyprawę statkiem Ilavia po Jezioraku.

 

info Dorota Myślińska

 

 

 

    

 

 

 

WIRTUALNA ADOPCJA PSA I KOTA

Dziś uczniowie klasy III i VI ZET szkoły podstawowej wybrali się do Schroniska dla Zwierząt w Iławie. W wakacje dowiedzieliśmy się, że wybrany przez nich piesek do Wirtualnej Adopcji Lesio umarł z racji sędziwego wieku. Jest nam wszystkim smutno z tego powodu. Traktowaliśmy go jak przyjaciela, którego w miarę możliwości odwiedzaliśmy, zabieraliśmy na spacery i systematycznie co miesiąc wpłacaliśmy pieniądze żeby pomóc zapewnić mu jak najlepszą opiekę.

Po kilku rozmowach ustaliśmy, że wybierzemy nowego pieska do Wirtualnej Adopcji. Do naszej akcji dołączyli  koledzy z innych klas wraz z wychowawcą Beatą Czarnottą i Wioletą Węgorzewską. W wyniku powstania tak licznej grupy osób zdecydowaliśmy się na objęcie Wirtualną Adopcją również kota.

Od dziś zostaliśmy wirtualnymi opiekunami psa Marka i kota Szoguna.

 

uczniowie wraz z wychowawcami D.Myślińską, J.Jankowską, A.Kamińską, B. Czarnottą i W.Węgorzewską.

 

              

Z CYKLU - MAŁA OJCZYZNA- ZAKĄTKI IŁAWY

Korzystając z ładnej pogody wybraliśmy się na kolejną wędrówkę w celu wypatrzenia i poznania ciekawych zakątków Iławy. Dziś obejrzeliśmy stary młyn. Udało nam się również wypatrzeć ogromne drzewo nad rozlewiskiem Iławki. Zatrzymaliśmy się w pobliżu mostu na Iławce i nakarmiliśmy kaczki.

 

uczniowie kl. IIIa ZET z wych. Dorotą Myślińską

 

 

      

MŁODZI ARCHITEKCI

W ramach zajęć rozwijających kreatywność budowaliśmy z klocków lego swój wymarzony dom.

 

uczniowie klasy IIIA ZET z wych. Dorotą Myślińską

 

            

 

 

 

 

 

 

Z CYKLU - MAŁA OJCZYZNA

Mała ojczyzna - to miejsce, z którym czujemy się się szczególnie uczuciowo związani, w którym jest nam wyjątkowo dobrze, jak u siebie.

Nie wszyscy mieszkamy w Iławie, ale wszyscy chodzimy w tym mieście do szkoły. Aby poczuć się tu dobrze i bezpiecznie rozpoczęliśmy cykl wędrówek po ciekawych zakątkach Iławy.

 

Uczniowie klasy III ZET szk. podstawowej z wych. Dorotą Myślińską

 

 

   

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI - ŚWIĘTO KREATYWNOŚCI

W tym roku święto KROPKI to 15 września - piątek. Z tej okazji zaprosiłyśmy uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych do wykonania "kropkowych" dzieł sztuki.

Wszystkie prace zostały zaprezentowane w holu szkoły na parterze.

 

Zapraszamy do oglądania i podziwiania talentów naszych uczniów.

 

 

organizatorzy

Joanna Jankowska

Dorota Myślińska

 

      

                                                           

                                                     

RODZICE O NAS

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom za ciepłe i mądre słowa pełne wiary, nadziei i miłości. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

 

 

Justyna Zakrzewska, Monika Mężykowska, Radosław Kowalkowski

ZAGRANICZNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI ZAWODU

 

Ostatnie dni wakacji nauczyciele naszej szkoły spędzili bardzo pracowicie przygotowując się do nowego roku szkolnego. Dwie panie pracujące z młodzieżą w klasach zawodowych pani Krystyna Łukaszewska i Mariola Konicz, wyjechały na dwa tygodnie do Nienburga (Niemcy), gdzie w ośrodku szkoleniowym nabywały doświadczenia w opracowywaniu projektów  dotyczących praktyk zawodowych uczniów, oraz badały warunki i możliwości ośrodka prowadzącego takie praktyki. Być może  w niedługim czasie będziemy zdawać relację z wyjazdu naszych uczniów?

                                                                                                                                                                                            Info i zdjęcie: M.Konicz

WITAJ SZKOŁO

 

      Wypoczęci i pełni sił po wakacjach uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Beata Lenartowicz serdecznie przywitała wszystkich uczniów, a Pan Dzielnicowy Tomasz Grysz przypomniał zasady bezpieczeństwa i funkcję jaką pełni jako dzielnicowy. Po uroczystym apelu uczniowie rozeszli się do klas wraz ze swoimi wychowawcami, aby poznać plan zajęć.

 

 

                               info. R. Kowalkowski

 

Treść nowego pytania:

Kalendarz

 

LICZNIK
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )