images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Rewalidacja - to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia

pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest przystosowanie osób do życia w

społeczeństwie, stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co

w nim najlepsze.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

- maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych

i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,

- optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i

zniekształceń,

- kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,

- dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).

W naszej placówce na zajęcia rewalidacyjne przeznaczone jest 10 godzin

tygodniowo na każdy zespół klasowy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne uwzględniają w pracy z

dzieckiem :poziom rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji

wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwoju wyobraźni i orientacji przestrzennej,

rozwoju mowy, pamięci, uwagi, myślenia, motoryki małej i dużej, stan

dojrzałości społecznej i emocjonalnej oraz stan zdrowia dziecka.

Na tej podstawie pisane są indywidualne programy rewalidacyjne. W pracy

terapeutycznej zwracamy uwagę na osiągnięcia dzieci. Są one jedynym

kryterium przejścia do następnego stopnia trudności.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )