images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

a/ badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci,

b/ prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów),

c/ współpraca z wychowawcami i rodzicami w celu minimalizowania skutków zaburzeń

 rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachorowania oraz inicjowania różnych form

pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia

(wychowanka),

d/ nadzór nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, nieprzystosowanymi

 i niedostosowanymi społecznie,

e/ zwalczanie zjawisk patologii społecznej,

f/ załatwianie spraw związanymi z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

A. Podwalska

 

poniedziałek - 12.30-15.00

 

wtorek - 8.00-13.30

 

środa - 12.30- 15.00

 

czwartek - 8.00-11.30

 

E. Surdykowska

 

poniedziałek  - 8.00- 12.30

 

wtorek - 8.00-11.30

 

środa  - 12.30-15.30

 

czwartek - 12.30-14.30

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )