images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

 Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest jego prawidłowa postawa. Ważnym zadaniem szkoły jest więc dbałość o poprawną sylwetkę dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią programów szkolnych. Do działań w tym zakresie należy m.in. gimnastyka korekcyjna, której celem jest:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego
 • niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

 

Najczęsciej występującymi wadami postawy są:

 • boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza)
 • plecy okrągłe
 • plecy wklęsłe
 • plecy wklęsło - wypukłe
 • plecy płaskie

 

Do odchyleń w budowie można zaliczyć:

 • odstawanie łopatek
 • asymetria barków
 • asymetria klatki piersiowej

Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka a w szczególności dla ogólnej sprawności układu ruchu, krążenia , oddychania i trawienia.

 

Mając na uwadze dobro dzieci w naszej placówce realizujemy gimnastykę korekcyjną w ramach 1 godziny wychowania fizycznego w zespołach edukacyjno - terapeutycznych, klasy młodsze I - VI.

Uczniowie młodsi z grup rewalidacyjno - wychowawczych mają zapewnione zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów metody NOT - Bobath.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )