images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

Historia


45 – lecie Szkolnictwa Specjalnego na terenie Iławy 1965 – 2010

 

Przed  nami mała podróż  w przeszłość...
Postaramy się przedstawić państwu po krótce historię naszej wieloletniej pracy na rzecz   dzieci o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych na terenie powiatu iławskiego.

Historia najczęściej jest powiązana z konkretnym miejscem, adresem, budynkiem. Tu jednak  jest trochę inaczej...  

   45 lat szkolnictwa specjalnego to właściwie ciągła podróż.  Pierwsze  klasy  specjalne powstały  w Szkole Podstawowej  nr 2 w roku 1965. Założone przez  panią Anielę  Łupaczewską i Zofię Miłoszewską rozwijały się w kolejnych  latach   by   ostatecznie  otrzymać status  szkoły specjalnej. W  roku 1981 od września Szkoła specjalna zostaje przeniesiona do szkoły podstawowej nr 3 wtedy im. Gwardii ludowej.

    Od września 1985 roku uczniowie uczą się już we własnym budynku. Choć było ciasno, to jednak był to już jakiś początek.  Szkoła w tym okresie od 1985 roku była prowadzona przez panią dyrektor Jadwigę Mikuczyńską.

 

1MIKO__AJ8889_0001

 

Apele w obecnej sali techniki, czy na korytarzu szkolnym  nie zniechęcały do aktywnej pracy z młodzieżą. Konkursy, występy, wyjazdy, biwaki, wybory miss, zawody w plenerze, dyskoteki - to efekt aktywnej pracy całego grona nauczycieli  i  rodziców. 

 Szkoła tętniła życiem. 

 

  Tymczasem  od  września 1988 roku trwały prace przy rozbudowie szkoły. Zostały one zakończone w roku 1990 – tak,  że nowy rok szkolny  uczniowie rozpoczęli – choć z tygodniowym opóźnieniem - to jednak już  w bardziej przestronnym budynku.

Oprócz wielu gabinetów lekcyjnych mieli nasi uczniowie także salę gimnastyczną i boisko. To tu przeniosły  się apele, szkolne uroczystości, dyskoteki  ale przede wszystkim sala była  miejscem sportowych zmagań.

   W roku 1991 szkole zostało nadane imię wybitnego pedagoga i wychowawcy                 

7Janusza Korczaka. Otrzymaliśmy też sztandar – ufundowany przez pana Jerzego Cwalinę i Krzysztofa  Czupryńskiego.  Podczas uroczystości nadania imienia obecny był honorowy gość pan Stanisław Rogalski – współpracownik Janusza Korczaka w naszym domu.

Wizerunek Janusza Korczaka przez lata zdobiący naszą salę to dzieło pana Feliksa Zbysińskiego. 

 

 

     W roku 1995 szkoła dostaje do dyspozycji internat. Kierownikiem zostają kolejno panie Janina Zawiślak, Anna Werzyńska i Jolanta Mejka. Mimo wielu przeobrażeń jakie przechodził przez lata internat, jeden element jest stały – bogata propozycja kół zainteresowań i aktywny udział wychowanków.

W roku 1999 dyrektorem naszej placówki zostaje pan Marian Podwojewski.

   Nadanie szkole imienia Janusza Korczaka stało się bodźcem do nawiązania współpracy z innymi placówkami korczakowskimi. Będąc pod wrażeniem ciekawych form pracy wychowawczej opartej o pedagogikę Janusza Korczaka włączyliśmy się aktywnie w działalność Polskiego Stowarzyszenia Korczakowskiego na czele którego stała bliska nam Pani profesor Jadwiga Bińczycka.

Lata płynęły, szkoła ulegała przemianom…

W roku 2006 dyrektorem naszej szkoły została pani Beata Szoka.

Wiosną 2011 roku konkurs na Dyrektora naszej placówki wygrała pani Beata Lenartowicz. 

Dziś tak jak lata temu – choć w innych warunkach – staramy się by życie szkoły kwitło. Wspólne wycieczki, konkursy, zabawy, spotkania w plenerze, szkolne uroczystości. To wszystko przy wsparciu własnego

RIMG0398

 stowarzyszenia działającego  na rzecz naszych dzieci , bez którego wiele inicjatyw mogłoby nie dojść do skutku.

 

Turnusy rehabilitacyjne, projekty unijne wspierające nauczanie w klasach zawodowych i gimnazjalnych projekty

artystyczne, wyjazdy zagraniczne. 

 Wszystko to by młody człowiek potrzebujący wsparcia znalazł swój 

świat i potrafił w nim funkcjonować.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )