images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

EEG BIOFEEDBACK

  Od kwietnia 2010 dla dzieci i młodzieży naszej placówki rozpoczęły się zajęcia

EEG BIOFEEDBACK.

   EEG Biofeedback to medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Oprócz

psychoterapeuty jest tu potrzebna wysokospecjalistyczna aparatura EEG. Metoda powstała

w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej.

Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się,

jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe), bowiem stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu. Dlaczego jest ważne wytwarzanie odpowiednich fal? Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal - delta, theta, alfa, beta. Każda z tych fal odpowiada za inną aktywność mózgu.

Na przykład fale theta odpowiadają za sen i fantazjowanie a fale beta1 za aktywne myślenie.

Z kolei fale alfa pojawiają się w stanie relaksu. Jeżeli w czasie czuwania wytwarzamy za dużo fal theta, nie mamy warunków do sprawnego myślenia czy koncentrowania się. Podczas treningu EEG można nauczyć się regulować przebieg fal i dostosować je do aktualnych potrzeb.

Zastosowanie kliniczne systemu EEG Biofeedback polega na regularnym pomiarze funkcji fizjologicznych połączonych z treningiem samokontroli, co w efekcie wprowadza  w obszar świadomej kontroli poszczególne reakcje fizjologiczne,takie jak: praca serca ciśnienie krwi,rytm oddychania itp. Dzięki treningowi może się nauczyć panowania nad poszczególnymi funkcjami  organizmu kierowanymi przez autonomiczny układ nerwowy.

 Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu,aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania – tak zoptymalizować pracę mózgu,

by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Zasada działania

EEG Biofeedbacku polega na kontrolowanej analizie zapisu EEG pacjenta podłączonego poprzez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg wideogry wyłącznie poprzez swoje myśli.

Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak,

by zastymulować  powstawanie nowych,korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe.

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi

lub zaburzeniami psychosomatycznymi. Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna

w terapii dzieci.

 Treningi EEG znajdują zastosowanie w zaburzeniach psychicznych, psychosomatycznych (dzieci, młodzież, dorośli):

 przy zaburzeniach uwagi, koncentracji;

 przy nadpobudliwości psychoruchowej, agresji (zespoły ADHD, ADD);

 przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia itp);

 w autyzmie;

 przy przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia;

 przy stanach lękowych, natręctwach, tikach, depresji;

 przy zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia , anoreksja);

 przy tremie, napięciu wewnętrznym, obniżonej samoocenie..

W chorobach neurologicznych:

 w dziecięcym porażeniu mózgowym;

 w rehabilitacji po urazach czaszki;

 w autyzmie;

 w rehabilitacji po operacjach mózgu;

 w rehabilitacjach po udarach mózgu.

Dla osób zdrowych (dzieci, młodzież, dorośli):

 w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału , również w zakresie języków obcych;

 w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników sportowych;

 w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników przez uczniów szkół muzycznych;

 dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci);

 dla osób pracujących twórczo (artyści, dziennikarze);

 dla osób uprawiających sport wyczynowo.


 Trening EEG Biofeedback polega na tym iż: siedzący w fotelu pacjent, z 3 do 5

elektrodami na głowie, śledzi na ekranie monitora aktywność bioelektryczną swojego mózgu. Zapis przybiera formę wideo gry, w której poszczególne parametry pracy mózgu przedstawiane

są graficznie. Każdy z elementów gry oznacza jeden zakres częstotliwości fal mózgowych.

Grą może być akwarium, w którym ilość rybek to jest jedno pasmo, ilość pęcherzyków

powietrza drugie, a trzecie to kolor wody. Optymalny obraz to dużo rybek, dużo pęcherzyków

powietrza i błękitna czysta woda. Jeżeli aktywność mózgu pacjenta odbiega od pożądanej,

to wówczas pacjent widzi, że ubywa rybek, zmniejsza się ilość pęcherzyków powietrza, a woda staje się szara i mętna. Pacjent, obserwując grę, poprzez naukę umiejętności relaksacji

i koncentracji, pod kontrolą, zmusza mózg do właściwej aktywności. Następuje modyfikacja

czynności bioelektrycznej jego mózgu, na skutek zmian zachodzących w połączeniach pomiędzy komórkami nerwowymi. Trening przypomina raczej zabawę niż ciężką pracę.

Obok prawidłowego przebiegu gry, komputer sygnalizuje dźwiękiem, kiedy praca mózgu jest dobra i nagradza ją punktami (to dodatkowe silne sprzężenie zwrotne, umożliwiające proces uczenia się). Suma zdobytych przez pacjenta punktów pokazywana jest na monitorze

po każdej rundzie. Ale pacjent, którego zadaniem jest dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników w grze – i to jedynie dzięki sile woli – może odczuwać zmęczenie.

Terapeuta korzystając z programu komputerowego śledzi pracę fal mózgowych pacjenta, promując fale pożądane, przy jednoczesnej redukcji fal o zbyt wysokim poziomie. Zachwianie równowagi pomiędzy poszczególnymi częstotliwościami fal może być źródłem niezadowalającego w życiu funkcjonowania człowieka lub na wet jego problemów zdrowotnych. Wyniki całej sesji zapisywane są w bazie danych pacjenta i drukowane w celu umożliwienia śledzenia czynionych postępów. Treningi po winny być prowadzone przynajmniej jeden raz

w tygodniu. Zdecydowanie szybsze efekty przynosi terapia, gdy trenuje się 2-3 razy. Liczba treningów zależy od wielkości problemu.

 EEG Biofeedback to trening wymagający systematyczności i cierpliwości, motywacji, woli oraz koncentracji – brak tych elementów znacznie ograniczy jego możliwości. Kryzys zwykle występuje przy wyraźnej skuteczności metody. Kryzys, będący cechą indywidualną, może powtarzać się kilkakrotnie i spowodować rezygnację z dalszych treningów. Pacjent zwykle odczuwa pozytywne zmiany treningu wcześniej, nim zostaną one utrwalone.

Może to spowodować rezygnację z dalszych treningów i zaprzepaścić osiągnięte już pozytywne efekty.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )