images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI
NAUCZANIE ZDALNE 19/20

KLASA DLA DZIECI Z AUTYZMEM - IV AU ZET

WYCHOWAWCA: mgr Justyna Zakrzewska

W szkole od 2010 roku funkcjonuje klasa dla dzieci z autyzmem. Aktualnie w klasie uczy się czwórka dzieci. Dzieci autystyczne mają zdolność uczenia się – tak jak inni ludzie- o ile znajdują się w specjalnie przystosowanym dla ich potrzeb środowisku. Uczniowie uczą się w specjalnie przystosowanej sali lekcyjnej, gdzie wyizolowane są stanowiska do nauki, jest tu też kącik do wyciszenia się, miejsce do zabawy. Dzieci dotknięte autyzmem ogromnie cierpią. Źródłem ich cierpienia jest lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym, dzieci te uciekają we własny dla nas niedostępny świat. Chowają się w swój lęk, wolą odciąć się od otoczenia, będącego źródłem nieustannych bodźców, których nie potrafią umiejętnie selekcjonować. Dlatego w tej klasie dzieci uczą się przede wszystkim „bycia wśród innych”, nawiązywania kontaktów społecznych oraz komunikacji z otoczeniem. Rozwijane są również umiejętności w zakresie samodzielności, samoobsługi, motoryki małej oraz funkcji poznawczych. Uczniowie pracują za pomocą planów aktywności. W pracy wykorzystywanych jest wiele metod. Naukę ułatwiają stałe elementy dnia :

· Elementy stymulacji polisensorycznej Poranny Krąg

· Świadomość własnego ciała KNILL

· Jedzenie – nauka zachowania się przy stole

· Elementy integracji sensorycznej

· Elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )