images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

Dane z wpisu w rejestrze REGON stan danych na dzień: 2012-07-16
Informacja prawna
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.
Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:
Numer identyfikacyjny REGON 280055395
Numer NIP 7441473205
Nazwa ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W IŁAWIE
Adres siedziby:
Województwo WARMIŃSKO - MAZURSKIE
Powiat IŁAWSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura IŁAWA
Ulica, miejscowość UL. KOŚCIUSZKI 23 A, IŁAWA
Poczta 14-200 IŁAWA
Pozostałe (udostępnione) dane:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej 30 - POWIATOWE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Data powstania podmiotu * 2005-09-30
Data rozpoczęcia działalności ** 2005-10-01
Nazwa rejestru / ewidencji PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

* dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON

** dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu


Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy

Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy

opis dokumentutypdata
doc23-11-2015[ Pobierz ]
108 kB

Wytworzył:admin2015-11-23
Udostępnił:admin2015-11-23 13:23:20
Zmodyfikował:admin2015-11-23 13:24:24
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )