images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w IławieStruktura organizacyjna

Struktura Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie jest  jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe w Iławie.

 

 

dyrektor Beata Lenartowicz
wicedyrektor Lucyna Bączek

wicedyrektor

 

wicedyrektor

Justyna Milewska

 

Wojciech Wegner

kierownik gospodarczy Marek Rabczyński
główny księgowy Marek Wejner

 

 

 

W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie wchodzą:

 - Grupa wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 - Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

 - Klasy dla dzieci z autyzmem

 - Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

 - Branżowa Szkoła I Stopnia  dla z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

  - Grupy wychowawcze (internat)

 - Schronisko Młodzieżowe


Wytworzył:B. Lenartowicz2012-07-17
Udostępnił:admin2012-07-17 16:56:08
Zmodyfikował:admin2020-05-04 20:59:03
Pracownicy

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

 • nauczyciel,
 • pedagog
 • psycholog
 • pomoc nauczyciela
 • sekretarka,
 • kucharka,
 • woźna,
 • konserwator
 • sprzątaczka
 • kierowca
 • księgowa
 • kadrowa

Wytworzył:B. Lenartowicz2012-07-17
Udostępnił:admin2012-07-17 16:57:49
Zmodyfikował:admin2012-07-17 21:36:16
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )