images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w IławiePrzetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU oraz ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)

 

                                      dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Powiatu Iławskiego w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 750.000 EURO

 

 Znak postępowania: S.0701.2.2020

opis dokumentutypdata

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU oraz ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)

pdf02-07-2020[ Pobierz ]
2 269 kB

Informacja z otwarcia ofert

pdf10-07-2020[ Pobierz ]
1 171 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdf10-07-2020[ Pobierz ]
1 183 kB

Wytworzył:admin2020-07-02
Udostępnił:admin2020-07-02 12:47:05
Zmodyfikował:admin2020-07-10 13:44:06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU oraz ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)

 

                                       dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Powiatu Iławskiego w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 750.000 EURO

 

 

 

 

opis dokumentutypdata

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU oraz ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ)

doc07-01-2020[ Pobierz ]
1 311 kB

Zawiadomienie o wyborze ofert

docx17-01-2020[ Pobierz ]
40 kB

Wytworzył:admin2020-01-03
Udostępnił:admin2020-01-03 12:24:02
Zmodyfikował:admin2020-01-17 11:07:49
Zawiadomienie:
opis dokumentutypdata

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK ORAZ PRALNI W INTERNACIE ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W IŁAWIE - ETAP II ( ŁAZIENKI - I PIĘTRO, PARTER)

doc12-12-2014[ Pobierz ]
48 kB

Wytworzył:Marek Rabczyński2014-12-12
Udostępnił:Marek Rabczyński2014-12-12 14:53:19
Zmodyfikował:admin2020-01-16 12:04:13
Ogłoszenie o zamówieniu
opis dokumentutypdata

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK ORAZ PRALNI W INTERNACIE ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W IŁAWIE - ETAP II ( ŁAZIENKI - I PIĘTRO, PARTER)

doc19-11-2014[ Pobierz ]
51 kB

Wytworzył:Marek Rabczyński2014-11-19
Udostępnił:Marek Rabczyński2014-11-19 11:00:20
Zmodyfikował:Marek Rabczyński2014-11-19 11:01:01

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

 

dot.  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

                    NA  PRZEBUDOWĘ  ISTNIEJĄCYCH  ŁAZIENEK  ORAZ  PRALNI

           W  INTERNACIE  ZESPOŁU  PLACÓWEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

                    W  IŁAWIE     -       ETAP  I  ( ŁAZIENKI -  II  PIĘTRO )

 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4.845.000 EURO

opis dokumentutypdata

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK ORAZ PRALNI W INTERNACIE ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W IŁAWIE - ETAP II ( ŁAZIENKI - I PIĘTRO, PARTER)

 

doc19-11-2014[ Pobierz ]
297 kB

kosztorys inwestorski - b. sanitarna

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
742 kB

kosztorys+przedmiar - b.budowlana

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
428 kB

kosztorys+przedmiar - b.elektryczna

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
308 kB

projekt -b. budowlana

pdf19-11-2014[ Pobierz ]
4 150 kB

projekt - b. elektryczna

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
968 kB

projekt - b. sanitarna

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
3 459 kB

przedmiar - b. sanitarna

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
226 kB

STWiOR-b. budowlana

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
637 kB

STWiOR-b.elektryczna

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
293 kB

STWiOR-b.sanitarna

pdf06-12-2013[ Pobierz ]
364 kB

Wytworzył:admin2013-12-06
Udostępnił:admin2013-12-06 12:57:08
Zmodyfikował:Marek Rabczyński2014-11-19 12:20:56

                 W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ na "Przebudowę istniejących łazienek w internacie Zespłu Placówek

Szkolno-Wychowawczych w Iławie - Etap II (łazienki -Ipiętro oraz parter) przekazujemy następujące informacje :

 

 Pytanie : Czy Zamawiający potwierdza , że łazienkę dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenie 0/2 ) należy wyposażyć w uchwyty

              stałe i uchylne.W przedmiarze robót brak w/w uchwytów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem ilości

              oraz parametrów pochwytów dla niepełnosprawnych.

 

Odpowiedź :  Uchwyt kątowy (stal nierdzewna)   - 1 szt.

                    Uchwyt WC uchylny wolnostojący (stal nierdzewna) -  1 szt.

                    Uchwyt WC uchylny ścienny (stal nierdzewna)         -  2 szt.

 

Pytanie :  Z uwagi na duże różnice cen prosimy o uszczgółowienie rodzaju misek ustępowych jakie należy przyjąć w ofercie

 

Odpowiedź :  Miski wiszące ze spłuczkami podtynkowymi .

 

 

Pytanie : Czy Zamawiający potwierdza zamontowanie brodzików wraz z kabinami natryskowymi zgodnie przedmiarem robót

             sanitarnych.Zgodnie z opisem technicznym branży budowlanej brodziki należy wyrobić w posadzce ze spadkiem do kratki

             ściekowej.

 

Odpowiedż : Prysznice należy wyrobić w posadzce.Odpływy podłogowe nierdzewne liniowe,wyposażyć w kurtynki materiałowe

                   wraz z pałąkami.

 

 

Pytanie : W PT oraz przedmiarze robót elektrycznych bark instalacji zasilania i zabezpieczania wentylatorów  osiowych. Prosimy o

             uzupełnienie przedmiaru robót.

 

Odpowiedź :Wentylatory osiowe-21 szt.Podłączenie do instalacji oświetleniowej.

 

 

 

Pytanie : W przedmiarze występuje pozycja " rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych" w rzeczywistości posadzki wykonane z płytek

              terakotowych.Proszę o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź : Proszę rozebrać posadzki jakie występują w pomieszczeniach wskazanych do prac budowlanych.

 

 

Pytanie : W przedmiarze pozycja dotycząca skuwania posadzek wynosi zero.Skucie posadzki jest konieczne.Proszę o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź : Skuć posadzki ok. 3,5 m3.

 

 

Pytanie :W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania nowych posadzek.

 

Odpowiedź : Wykonać nowe posadzki betonowe zatarte na ostro beto C16/20 W-8  ilość ok.3,5 m3.

 

 

Pytanie: W przedmiarze brak pozycji dotyczącej hydroizolacji w kabinach prysznicowych.

 

Odpowiedź : Wykonać hydroizolację wg PT - technologię przedstawić inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem.

 

 

Pytanie : W przedmiarze brak luster.Czy należy przyjąć do wyceny lustra nad umywalkami.

 

Odpowiedż : Doliczyć lustra wklejane zamiast płytek ściennych - różnicować m2.

 

 

 

Pytanie: Proszę skorygować ilość wywozu gruzu w związku z większą ilością rozbiórek.

 

Odpowiedź : Dodać ok.  3,5m3.

 

 

Pytanie : W kabinach prysznicowych zastosowano drzwi z płyty MDF .Inwestor wymaga montażu drzwi wodoodpornych . Jakie przyjąć

             do wyceny.

 

Odpowiedż : Drzwi wodoodporne z PCV wg zamiennego zestawienia stolarki drzwiowej.Przed dostarczeniem i wbudowaniem przedstawić

                   inspektorowi nadzoru.

 

 

Pytanie : W przedmiarze zastosowano drzwi MDF ze zwykłą ościeżnicą. Na 2 piętrze zastosowano ościeżnice regulowane.Jakie przyjąć

             do wyceny.

 

Odpowiedź : Ościeżnice regulowane.

 

 

Pytanie : W przedmiarze ujęto muszle typu kompakt. Na 2 piętrze zastosowano muszle typu geberit. Jakie przyjąć do wyceny.

 

Odpowiedź : Miski wiszące ze spłuczkami podtynkowymi. Ok.1,6m2 płyta G-K wodoodporna na stelażu systemowym na 1 ustęp + płytki

                   na półki ok.0,2m2 na 1 ustęp.

 

 

Pytanie : Jeżeli do wyceny przyjąć muszle typu geberit proszę o ujęcie w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania zabudowy.

 

 

Odpowiedź : Ok. 1,6 m2  2xpłyta G-K wodoodporna na stelażu systemowym na 1 ustęp + płytki na półki ok.0,2m2 na ustęp.

 

 

Pytanie : Na parterze przyjęto montaż umywalki dla niepełnosprawnych , natomiast zastosowano zwykłą muszlę.Brak także poręczy

             dla niepełnosprawnych .Proszę o wyjaśnienie.

 

 

Odpowiedź : Miski ustępowe dla niepełnosprawnych lejowe np.Koło Nova Pro Bez Barier.

 

 

Pytanie : Czy na parterze należy zamontować 4 pisuary ( czy 104 cm to nie zbyt mała odległość do zamontowania 2 pisuarów obok

             siebie).

 

 

Odpowiedż : Proszę wykonać zgodnie z projektem.

 

 

 

                                                                         KONIEC

 

 

 

 

 

 

   


Wytworzył:Marek Rabczyński2014-12-01
Udostępnił:Marek Rabczyński2014-12-01 14:55:21
Zmodyfikował:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )