images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w IławieBIP prowadzone rejestry

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

  • Księga uczniów,
  • Księga wychowanków.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

  • pracowników,
  • emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )