images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

MENU
STRUKTURA ZESPOŁU
Internat
Dla nauczycieli
Dla rodziców
Ciekawe i przydatne
KSIĘGA GOŚCI

KILKA SŁÓW O NAS...

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie

ul. Kościuszki 23a
14-200 Iława
tel. (89) 648-25-53 

fax. (89) 648-61-01
e-mail: sekretariat@zpsw.ilawa.pl 
www.zpswilawa.witrynaszkolna.pl
   
   

06_ZPSW_1

W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie wchodzą:

 

- Grupa wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

- Szkoła Podstawowa dla uczniów o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

 

- Klasy dla dzieci z autyzmem

 

- Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

 

- Szkoła Branżowa I Stopnia

 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

 

 - Grupy wychowawcze (internat)

 

Szkoła Branżowa I Stopnia kształci uczniów w następujących kierunkach:  

- kucharz 

- murarz - tynkarz

- stolarz

- blacharz samochodowy

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, w trzyletnim cyklu kształcenia, pozwala uczniom nabyć umiejętności, zgodnie z ich możliwościami.

 

Zajęcia praktyczne organizowane są na terenie szkoły. Dla uczniów z poza Iławy zapewniamy miejsca w grupach wychowawczych (internacie). 

 

Warunkiem przyjęcia do szkół jest uzyskanie skierowania do kształcenia w naszym Ośrodku ze Starostwa Powiatowego w Iławie. W tym celu należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego z prośbą o umożliwienie kształcenia w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. Do podania należy dołączyć oryginał Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Dokumenty składamy za pośrednictwem szkoły.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )