images_1herb

         Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w IławieMajątek Zespołu Placówek szkolno-Wychowawczych

Budynki i teren
Lp. Nazwa Saldo (stan na 31. X. 2014)

1

 

Budynki i lokale 1 244 090,18 zł
2 Urządzenia i maszyny  345 857 zł 24 gr
3 Środki transportu 184 186, 79zł
4 Inne środki trwałe 117 209, 58zł
  razem 1891343,79 zł

Wytworzył:B. Lenartowicz2012-07-17
Udostępnił:admin2012-07-17 17:00:12
Zmodyfikował:admin2015-06-25 12:51:31
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )